Pysyvä rahoituslähde

Finnpartnership

Finnfundin hallinnoima ja ulkoministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma Finnpartnership tarjoaa rahallista tukea kehittyville markkinoille suuntaavien, pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden suunnittelu-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin.

Matchmaking-palvelun kautta suomalaiset ja kehitysmaayritykset voivat löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Rahoituksen hakijat

Palvelut on tarkoitettu kaikkien eri alojen toimijoille, jotka suunnittelevat tai kehittävät liiketoimintaa kehitysmaissa.

Palvelun kuvaus

Finnpartnershipin puoleen voi kääntyä kehitysmaihin suuntautuvaan liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille liikekumppanuustukea ja laaja-alaisia neuvontapalveluita. Finnpartnershipin tarjoamat palvelut ovat ilmaisia.

Finnpartnershipin tarjoamat palvelut ovat:

  • liikekumppanuustuki – rahallista tukea hankkeen alkuvaiheen selvityksiin, henkilökunnan koulutukseen sekä pilotointiin. Kansalaisjärjestöt ja oppilaitokset voivat saada tukea tukitoimintohankkeisiin, jotka liittyvät suoraan yritysten liikekumppanuustukihankkeisiin tai Business Finlandin Developing Markets Platform (DevPlat) -alustan kautta rahoitettuihin yrityshankkeisiin.
  • liikekumppanuuksien identifiointi (Matchmaking-palvelu) – kehitysmaiden toimijoille, jotka kaipaavat apua liikekumppanin löytämiseksi ja suomalaisyrityksille, jotka haluavat ottaa yhteyttä kehitysmaatoimijoihin. Kaikkien palveluun rekisteröityneiden kehitysmaatoimijoiden tiedot löytyvät sivuiltamme Matchmaking-tietokannasta.
  • hakemustyöpajat – työpajoissa opitaan arvioimaan oman projektin soveltuvuus Finnpartnership-rahoitukseen sekä tekemään hakemus. Hakemustyöpajoja järjestetään kuukausittain Helsingissä.

Yhteystiedot:

Collaboration Coordinator Kaisa Arkkila, kaisa.arkkila@finnpartnership.fi

Rahoitettavan yrityksen koko: Start-up tai mikroyritys, Pieni tai keskisuuri, Midcap, Suuri

Rahoituksen alueellisuus: Kansallinen, Kansainvälinen

Rahoitustyyppi: Liikekumppanuustuki

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Oct 06, 2021.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.