Pysyvä rahoituslähde

LIFE

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan ympäristöön, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuvia hankkeita.

Kuvaus

Ympäristöministeriö avustaa vuosittain tavanomaisten LIFE-hankkeiden valmistelua. Tieto hakukuulutuksista julkaistaan ympäristöministeriön sivuilla.

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. Life-ohjelman taustalla on sitä säätelevä EU:n Life-asetus (N:o 2021/783) ja monivuotinen työohjelma 2021-2024.

Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuodessa. Haku avautuu yleensä vuosittain keväällä.

Neuvonta

Cinea järjestää vuosittain LIFE-hakujen yhteydessä infotilaisuksia ja webinaareja LIFE-hakijoille. Myös ympäristöministeriö on perinteisesti järjestänyt LIFE-hakijoille vuosittaisen infoseminaarin tai -webinaarin.

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö, pekka.harju-autti@gov.fi
Erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, ympäristöministeriö, heta-elena.heiskanen@gov.fi

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Dec 19, 2022.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.