Maa- ja metsätalousministeriö

Ministeriö rahoittaa biotalousstrategian toimeenpanoa, toimintaa maa- ja metsätaloudessa, eläin-, kala- ja riistataloudessa, maanmittauksessa sekä maaseudulla.

Rahoitustoiminnan kuvailu

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä on tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi, maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ministeriö voi avata tilanteen mukaan eri teemoihin liittyviä hankehakuja, joissa myönnetään harkinnanvaraisia erityisavustuksia.

Lisätietoa:

Maa- ja metsätalousministeriön hankkeet, määrärahat ja avustukset

Maatilatalouden kehittämisrahasto, Makera

Maankäyttösektorin ilmastotoimet, Hiilestä kiinni

Kansallinen metsästrategia, hankesalkku

Vaelluskalaohjelma NOUSU

Tietokortin tyyppi: Ministeriöt

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Oct 05, 2021.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.