Pysyvä rahoituslähde

Taaleri Bio Fund I / Taaleri Sijoitus

Taaleri Bioteollisuus kehittää ja rakentaa teollisen mittakaavan tuotantolaitoksia, jotka mahdollistavat biotalouden globaalin kasvun. Ensimmäinen rahastomme, Taaleri Bioteollisuus I, sijoittaa uuden teknologian laitoksiin Suomessa ja Euroopassa.

Taaleri Bioteollisuus on suomalainen bioteollisuuden kehittäjä ja salkunhoitaja. Taaleri Bioteollisuudessa työskentelee teknisesti orientoitunut ja kyvykäs investointitiimi. Taaleri Bioteollisuus on yksi ensimmäisiä suomalaisia pääomasijoitusyhtiöitä, joka omistaa ja operoi bioteollisuuslaitoksia.

Taaleri Bioteollisuus on osa Taaleri-konsernia, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konsernilla on hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa.

Rahoituksen hakijat

Taaleri Bioteollisuuden investointistrategia fokusoituu yhtiöihin, joiden toiminta tähtää neitseellisten ja fossiilisten raaka-aineiden vähentämiseen hyödykkeiden ja uusiutuvan energian teollisessa tuotannossa.

Rahoitusohjelman kuvailu

Haluamme auttaa teknologiayhtiötä laajentumisessa ja tukea heitä tuotantolaitosten investoinneissa.

Pääomaa tuotantolaitoksien rakentamiseen teollisessa mittakaavassa ja sen lisäksi ammattitaitoista apua muunkin rahoituksen järjestelyyn.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Iiro Tiilikainen, +358 44 491 5922, iiro.tiilikainen@taaleri.com

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Dec 19, 2022.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.