Vaikuta vesiin – nosta rahat pintaan

Rahatpintaan.fi -sivusto tarjoaa tietoa vesienhoidon rahoitusmahdollisuuksista. Rahoitusta voi hakea esim. Itämeren tilan parantamiseen, pintavesien kuormituksen vähentämiseen tai luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviin hankkeisiin.

Kun sinulla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon, voit hakea sivustolta rahoitusta ja asiantuntija-apua. Rahoitusta voi hakea esim. Itämeren tilan parantamiseen, pintavesien kuormituksen vähentämiseen tai luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviin hankkeisiin. Sivustolle on myös koottu vesien- ja merenhoidon parissa työskenteleviä tahoja, jotta potentiaalisen hankekumppanin etsiminen olisi mahdollisimman helppoa.

Sivuston ovat toteuttaneet Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus osana vesien- ja merenhoidon viestintää. Palvelu uudistuu syksyn 2021 aikana.

Lisätietoja vesienhoidon ajankohtaisista asioista löytyy sivulta ymparisto.fi, vaikuta vesiin.

Tietokortin tyyppi: Tietokannat

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Oct 04, 2021.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.