Pysyvä rahoituslähde

Energiatuki, Business Finland ja työ- ja elinkeinoministeriö

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- tai selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista, tai muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Rahoituksen hakijat

Energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Rahoitusmallit

Avustus investointi- tai selvityshankkeisiin. Perustuu valtioneuvoston asetukseen energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022 (VNA 1098/2017).

Neuvontapalvelut

Ajantasaiset hakuohjeet ja yhteystiedot löytyvät Business Finlandin sivuilta.

 

Teemat ja toimialat: Energia

Rahoitettavan yrityksen koko: Start-up tai mikroyritys, Pieni tai keskisuuri, Midcap, Suuri

Rahoitettava toiminta: Hanke – taloudellinen toiminta​, Demonstraatio, Investointi

Rahoituksen ehdot: Oma rahoitus vaaditaan

Rahoituksen alueellisuus: Kansallinen

Rahoitustyyppi: Valtionavustus

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Dec 21, 2021.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.