Pysyvä rahoituslähde

Ilmastorahasto Oy

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Rahoituksen hakija

Yritys tai julkinen organisaatio.

Kuvaus

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Mikäli Ilmastorahaston osallistumisesta investointiin ei ole osoitettavissa tällaista selkeää lisäarvoa, yhtiö ei sijoita kohteeseen.

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien investointien ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa.

Ilmastorahasto toimii pääasiallisesti alkuvaiheessaan pääomalainojen ja erityissijoitusrahastojen sekä muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Suoria avustuksia tai tukea yhtiö ei myönnä toimintansa käynnistymisvaiheessa. Ilmastorahasto voi osallistua niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden vetämiin investointihankkeisiin, myös yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteishankkeisiin.

Ilmastorahaston rahoitettavista kohteista noin 65 % liittyy ilmastonmuutokseen ja noin 35 % sitä mahdollistavaan digitalisaatioon. Ilmastorahaston toiminnan käynnistymisvaiheessa digitalisaatioon liittyvä toiminta rajataan koskemaan digitaalisten ilmastoratkaisujen kaupallista skaalausta tai päästövähennyksiä mahdollistavia digitaalisia alustoja.

Yhteystiedot:

Asiakkuusjohtaja Pia Erkinheimo, pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi .

Rahoitettavan yrityksen koko: Start-up tai mikroyritys, Pieni tai keskisuuri, Midcap, Suuri

Rahoitettava toiminta: Demonstraatio, Kasvu, Investointi

Rahoituksen alueellisuus: Kansallinen

Rahoitustyyppi: Laina, Pääomasijoitus

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Oct 07, 2021.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.