Pysyvä rahoituslähde

Metsämiesten Säätiö

Jaamme oman sijoitustoimintamme tuottoa ja lahjoitusvaroja metsäalalle vuosittain 1,8 miljoonaa euroa tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Tehtävänämme on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiön rahoitusstrategia.

Rahoituksen hakijat

Säätiön apurahojen suuntaus: Apurahat vuodelle 2024.

Rahoitusohjelman kuvailu

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö.  Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä +358505989920
Palvelupäällikkö Aija Järnstedt +358400882022
Kehittämispäällikkö Veikko Iittainen +35840631 4771

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Dec 29, 2023.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.