Haku avoinna: 6.10.2021–5.11.2021

MMM, Hiilestä kiinni, tutkimus- ja innovaatio-ohjelman uusi haku 2021

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet, tutkimus- ja innovaatio-ohjelma: tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia, jotka edistävät maankäyttösektorin ilmastotoimia ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Määräraha

Noin 5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on rahoittaa 4-5 hanketta.

Rahoituksen hakijat

Hakukelpoisia ovat suomalaiset organisaatiot. Päähakijan sekä työpakettien vetäjien tulee olla dosentintasoisia (professori, dosentti tai tohtori, jolla dosentuuriin vaadittava pätevyys). Rahoitusta voidaan myöntää korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden lisäksi myös muille maankäyttösektorin toimijoille.

Kuvailu

Hiilestä kiinni –tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia, joilla:

  1. vähennetään maankäytön hiili- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä,
  2. vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja, sekä
  3. vahvistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä.

Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimien tehostamiseksi tarvitaan kohdennettua tutkimustietoa yhdistettynä kokeiluihin, pilotointeihin tai muuhun innovatiiviseen toimintaan. Ratkaisuja ilmastokestävän maankäytön suuntaamiseksi haetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

7.10. järjestetyn avauswebinaarin materiaalit löytyvät rahoitushaun esittelysivulta.

Rahoitusohjelman yleiskuvaus

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tarkoituksena on kokonaiskestävyyttä edellyttäen tukea Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen toteutumista edistämällä seuraavia tavoitteita:

  • ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
  • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maankäyttösektorilla
  • edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä
  • tuottaa tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistää kyseisen tiedon käyttöä.

Hiilestä kiinni -ohjelmassa käynnistetään useita rahoitushakuja aikavälillä: 2020-2025

Yhteystiedot:

Marjaana Suorsa, maa- ja metsätalousministeriö, marjaana.suorsa@gov.fi

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Feb 11, 2022.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.