Pysyvä rahoituslähde

Pohjoismaiden Investointipankki NIB

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälinen rahoituslaitos.

NIBin visiona on vauras ja kestävän kehityksen mukainen Pohjoismaiden ja Baltian maiden alue.

Rahoitusohjelman kuvaus

NIB rahoittaa tuottavuutta parantavia ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita. Jäsenmaidensa tuottavuuden edistämiseksi NIBin rahoittamat projektit keskittyvät:

  • tekniikkaan ja innovointiin
  • inhimilliseen pääomaan ja yhtäläisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin
  • infrastruktuuriin
  • markkinoiden tehokkuuteen ja liiketoimintaympäristöön

Ympäristöä hyödyttääkseen NIB lainoittaa projekteja, jotka tähtäävät:

  • päästöjen vähentämiseen
  • ennaltaehkäisyyn
  • resurssitehokkuuteen
  • edistämään puhdasta teknologiaa
  • ilmastonmuutoksen lieventämiseen

Pankki tarjoaa sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille pitkäaikaisia lainoja kilpailukykyisin markkinaehdoin. NIB arvioi kaikki rahoittamansa projektit kestävän kehityksen näkökulmasta.

Yhteystiedot:

Jukka Ahonen, Head of Communications, jukka.ahonen@nib.int.

Rahoitettavan yrityksen koko: Pieni tai keskisuuri, Midcap, Suuri

Rahoituksen alueellisuus: Alueellinen, Kansallinen, Kansainvälinen

Rahoitustyyppi: Laina, Takaus

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Dec 29, 2023.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.